Tirane 1001
Albania
+355 69 232 6903
What's App +355 69 232 6903
info@webhiper.com
support@webhiper.com

Regjistrim ne Google Maps per Biznese me skeden Google My Business. Ne bëjmë te mundur prezantimin e biznesit tuaj dhe pozicionim te tij ne google
Regjistrim ne Google Maps per Biznese

SKEDA GOOGLE MY BUSINESS

Inserim ne Google Maps

Përfshirja e biznesit tuaj në Google Maps dhe krijimi i skedes Google My Business

Rëndësia

Rregjistrim ne Google është shumë e rëndësishme për të gjitha kompanitë. Me te skedes Google My Business jeni në gjendje të paraqesni biznesin tuaj me një mini faqe interneti, ku klientët mund te gjejnë lehtësisht informacione mbi vendndodhjen tuaj, numrat e kontaktit dhe faqen tuaj të internetit, ku ka një informacion më të plotë.

Objektivi

Nëpërmjet skedes Google My Business ne do të bëjmë te mundur prezantimin tuaj me një mini websajt dhe të shfaqet para konkurentë tuaj në Google kur klientet të kërkojnë per shërbimet tuaja.

Pozicionimi

Skeda e biznesit tuaj do të shfaqet përpara konkurentëve tuaj, kur konsumatorët të kërkojnë me fjalë kyçe për shërbimet tuaja.


Regjistrim ne Google Maps me skeden Google My Business. Ne bëjmë te mundur prezantimin e biznesit tuaj me një mini web dhe pozicionim te tij ne googleFillojeni tani
Projektin Tuaj

Ekipi Web Hiper do t’ju ndihmoje rreth çdo projekti qe ju keni ne Web faqet Individuale, Bizneseve, Komerciale,CMS,etj.

KONTAKTO

Regjistrim ne Google Maps per Biznese me skeden Google My Business. Ne bëjmë te mundur prezantimin e biznesit tuaj dhe pozicionim te tij ne google

WhatsApp WhatsApp us